VASAVAPPAPURAM Village Details

 • Village : VASAVAPPAPURAM (வசவப்பபுரம்)
 • Panchayat : VASAVAPPAPURAM (வசவப்பபுரம்)
 • Block : KARUNGULAM (கருங்குளம்)
 • District : THOOTHUKKUDI (தூத்துக்குடி)
 • Assembly Constituency : Ottapidaram (ஒட்டப்பிடாரம்)

Habitations in Vasavappapuram:

 • Ambethkar nagar
 • Anavarathanallur
 • Samathuvapuram
 • Vasavappapuram

Government Hospitals near Vasavappapuram:

 • Karungulam
 • Keelachekkarakudi
 • Vallanadu

Banks near Vasavappapuram:

Colleges in Vasavappapuram:

Public libraries in Vasavappapuram:

Railway Station near Vasavappapuram:

Water Ponds in Vasavappapuram:

Crops Cultivated in Vasavappapuram:


Issues in Vasavappapuram:

 • No Village Issues Posted.

Post TOP 5 Issues of your Village Report Incorrect Data

Vasavappapuram, Thoothukkudi location map: