தற்சார்பு கிராம பஞ்சாயத்து பேசுவோம் - 33 "கிராமிய தொழில் துவங்க வங்கி கடன் உதவிகள் தொழில் முனைவோர்களுக்கு அரசு நலத்திட்டங்கள்"