கிராமங்களில் முழுமையான தற்சார்பு வாய்ப்புகள் - கூத்தம்பாக்கம் ஆர்.இளங்கோவன்