டாக்டர் எம்.எஸ்.உதயமூர்த்தியின் பார்வையில் "தற்சார்பும் கிராமத் தன்னிறைவும்" - பசுமை மா.தில்லை சிவக்குமார், சமூக ஆர்வலர்.